събота, 6 февруари 2010 г.

Как се случва любовта?....*

Тази нощ е толкова различна.
Толкова обляна в смисъл нов.
Толкова осеяна със тръпки,
толкова изпълнена с любов.

Ти магия ли си? И какво се случва?
Малко съм напрегната, прости ми...
/Всичко става много бързо!/
Искам моят отпечатък върху ти!

Искам да си тук, ела наблизо,
Искам ноктите ми на гърба ти,
Искам да ми шепнеш много тихо,
Искам и дъхът ти да шуми в ушите ми...

Приближи се, докосни ме,
в тази нощ с фенери от звезди,
в тази нощ на сбъднато вълшебство,
твоите ръце - в косите ми.


07 Feb. 2010


*Заглавието е заемка от заглавие на текст на Руши Видинлиев изпълнен от Нина Николина и Калин Вельов
** U2 rulez!